Recreanten Team

Inschrijven recreanten

Naam(Vereist)
Adres(Vereist)
Geboortedatum(Vereist)
Het lidmaatschap wordt aangegaan per verenigingsjaar, dat loopt van 1 januari t/m 31 december.

De contributie bedraagt € 75,00 per jaar. Je kunt dit gespreid betalen. Er zijn echter een paar voorwaarden.
  • Je moet de eerste helft voor 1 juli van het lopende jaar betaald hebben.
  • Je moet de totale som voor 15 december van het lopende jaar hebben betaald.
  • Als je later instroomt, kan het zijn dat je maandbedrag in de eerste helft van het jaar hoger is.

Uitzonderingen:
  • Word je na 15 augustus lid, betaal je de helft van de jaar contributie.
  • Word je na 1 oktober lid, betaal je vanaf 1 januari contributie.
  • Coaches en bestuursleden zijn vrijgesteld van contributieafdracht

Mocht u om welke reden dan ook geen volledig jaar lid, zijn of blijven, bent u toch de volledige contributie verschuldigd.

Rekeningnummer: NL88 ABNA 0574.2288.88 t.n.v. HSCM
Wijze van betaling(Vereist)
Opzeggen lidmaatschap: Omdat een lidmaatschapsjaar gelijk is aan een kalenderjaar, dient deze opgezegd te worden voor 1 november van het lopend jaar wil een lidmaatschap eindigen op 31 december. Er geldt derhalve een minimale opzegtermijn van een maand en het lidmaatschap kan uitsluitend opgezegd worden met ingang van 1 januari.

Met andere woorden: in bijvoorbeeld juli stoppen met honkballen en het lidmaatschap opzeggen, betekent dat het lidmaatschap met ingang van 1 januari van het jaar daaropvolgend geëindigd zal zijn.

Opzeggen kan alleen schriftelijk c.q. per mail naar: ledenadministratie@hscm.nl
Beeldmateriaal(Vereist)
Hierbij verleen ik toestemming om eventueel vastgelegde beelden van mij tijdens trainingen, wedstrijden en evenementen (fotografie/video) te gebruiken op de communicatiekanalen van HSCM.