Meld je aan als nieuw lid

Wat leuk dat je lid wilt worden van ons team. Vul onderstaand formulier in, wij nemen dan contact met jou op. 

PersoonsgegevensHet huishoudelijk reglement bepaalt dat iedereen vanaf 16 jaar tijdens tenminste
twee wedstrijden van een ander team als scheidsrechter dient op te
treden.Het lidmaatschap wordt aangegaan per verenigingsjaar, dat loopt van 1 januari t/m 31 december.

De contributie bedraagt € 165,00 per jaar. Contributie voor recreanten is € 75,00 per jaar.
Je kunt dit gespreid betalen. Er zijn echter een paar voorwaarden.

Je moet de eerste helft voor 1 juli van het lopende jaar betaald hebben.
Je moet de totale som voor 15 december van het lopende jaar hebben betaald.
Als je later instroomt, kan het zijn dat je maandbedrag in de eerste helft van het
jaar hoger is.

Uitzonderingen:
– Word je na 15 augustus lid, betaal je de helft van de jaar contributie.
– Word je na 1 oktober lid, betaal je vanaf 1 januari contributie.
– Coaches en bestuursleden zijn vrijgesteld van contributieafdracht.

Het lidmaatschap bedraagt 165,00 per jaar. Voor recreanten is dit 75,00 per jaar.
Ook als u in termijnen betaalt, bent u het complete jaarbedrag verschuldigd.

Mocht u om welke reden dan ook geen volledig jaar lid, zijn of blijven, bent u toch de volledige contributie verschuldigd.

Rekeningnummer:
NL88 ABNA 0574.2288.88 t.n.v. HSCM

Ik draag er zorg voor dat ik uiterlijk 31-12 van het lopende jaar mijn volledige contributie heb voldaan.

Opzeggen lidmaatschap:
Omdat een lidmaatschapsjaar gelijk is aan een kalenderjaar, dient deze
opgezegd te worden voor 1 november van het lopend jaar wil een lidmaatschap
eindigen op 31 december. Er geldt derhalve een minimale opzegtermijn van een
maand en het lidmaatschap kan uitsluitend opgezegd worden met ingang van 1
januari.
Met andere woorden: in bijvoorbeeld juli stoppen met honkballen en het
lidmaatschap opzeggen, betekent dat het lidmaatschap met ingang van 1 januari
van het jaar daaropvolgend geëindigd zal zijn.

Opzeggen kan alleen schriftelijk c.q. per mail naar: ledenadministratie@hscm.nl

Ik draag er zorg voor dat ik uiterlijk 31-12 van het lopende jaar mijn volledige huur heb voldaan.

Hierbij verleen ik toestemming om eventueel vastgelegde beelden van mij tijdens trainingen, wedstrijden en evenementen (fotografie/video) te gebruiken op de communicatiekanalen van HSCM.